Bezpłatna zbiórka elektrośmieci w Dobrowie

Od dnia 28 października 2019 roku do dnia 15 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Dobrowie prowadzona jest bezpłatna zbiórka elektrośmieci.

Szkoła Podstawowa w Dobrowie bierze udział w Ogólnopolskiej akcji ekologicznej prowadzonej przez Green Office Ecologic Sp z o.o.. Wszyscy uczniowie oraz ich rodzice, i nie tylko, mogą nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny. Miejsce odbioru sprzętu – PSP w Dobrowie. Sprzęt można przywozić do szkoły w dniach od 28 października do 11 listopada 2019 r.

Korzyści, jakie daje nam udział w akcji:

  • możliwość pozbycia się zużytego sprzętu zalegającego w gospodarstwach domowych i oddania go profesjonalnym podmiotom
  • przyczynianie się do ochrony środowiska
  • dodatkowe plusy do oceny zachowania dla uczniów
  • profity dla szkoły w postaci materiałów biurowych lub sprzętu sportowego za oddane kilogramy elektrośmieci.