Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Kościelec 2018