Wyniki otwartego konkursu ofert na 2019 rok

herb

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2019 ROK

 Wójt Gminy Kościelec uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2019  w zakresie:  krzewienia  kultury  fizycznej,  rozwoju  uzdolnień  sportowych  wśród  dzieci, młodzieży i dorosłych zostały wybrane trzy oferty:

 1. MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów
  Dobrów 50, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 32.000,00 zł
 2.  Uczniowski Klub Sportowy UKS  „KIEŁBASKA” w Kościelcu
  Szkolna 9, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 11.000,00 zł
 3. Stowarzyszenie Rozwoju Młodzieży WKS STRASZKOVIA STRASZKÓW
  Straszków 46, 62-604 Kościelec – przyznano dotację w kwocie 12.000,00 zł

 w zakresie: rozpowszechniania dziedzictwa narodowego, rozwój kultury ludowej, folkloru i sztuki zostały wybrane trzy oferty:

 1. Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie
  przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł
 2. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Kultury i Folkloru przy ZSRCKU
  w Kościelcu – przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł
 3. Stowarzyszenie „DOM” Dobrowska Organizacja Międzypokoleniowa w Dobrowie
  przyznano dotację w kwocie 3.000,00 zł

w zakresie:  pomocy społecznej wybrano ofertę:

 1. Bank Żywności w Koninie

             przyznano dotację w kwocie 5.000,00 zł

 

Wójt Gminy Kościelec

 

  /-Dariusz Ostrowski/