XVI Gminny Letni Turniej Piłki Nożnej – Kościelec 2019

Uprzejmie informujemy, że w dniach 20 – 21 lipca 2019 roku odbędzie się Letni Gminny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Kościelec.

Turniej rozegrany zostanie na boisku sportowym w Dobrowie o wymiarach boiska ORLIK na zasadach zawartych w regulaminie rozgrywek.

Zgłoszeń drużyn chętnych do startu w poszczególnych kategoriach wraz z listą zgłoszonych zawodników można dokonywać w siedzibie Urzędu Gminy, podczas godzin pracy w biurze Pani Magdaleny Krupa oraz Pana Arkadiusza Baryła pokój nr 20 oraz telefonicznie pod numerem 63 27 16 222 wew. 33 w terminie do 12 lipca 2019 roku (piętek) do godz. 15.30.

Drużyny zgłoszone po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane do udziału w turnieju.

Losowanie, rozstawienie drużyn oraz omówienie spraw regulaminowych turnieju odbędzie się w poniedziałek 15 lipca bro godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w sali konferencyjnej nr 3.

Liczymy na duże zainteresowanie oraz powszechny udział.

Wójt Gminy Kościelec
/-/ Dariusz Ostrowski

Załączniki: