Zgłoś zwierzęta przez internet – informacja ARiMR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując przepisy ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, umożliwia posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych składanie w formie elektronicznej zgłoszeń zdarzeń zwierzęcych do Systemu IRZ. W tym celu udostępniono aplikację Portal IRZplus, która pozwala posiadaczom zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie na przesyłanie zgłoszeń bezpośrednio do systemu informatycznego, w którym prowadzony jest rejestr tych zwierząt.

Portal IRZplus jest polecany jako podstawowe narzędzie pozwalające posiadaczom zwierząt wywiązać się z ustawowych obowiązków dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt bez konieczności wychodzenia z domu (które teraz z uwagi na COVID-19 jest tak pożądane). Portal IRZplus umożliwia nie tylko złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeń zwierzęcych, ale również przegląd zapisanych danych w systemie ARiMR oraz możliwość kontroli przez posiadacza zwierząt stanu faktycznego jego siedziby stada.