ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB KORZYSTANIA Z E-USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ GMINĘ KOŚCIELEC

Niniejsza ankieta ma na celu zdefiniowanie potrzeb mieszkańców Gminy Kościelec w zakresie wdrożenia i uruchomienia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Urząd w celu umożliwienia załatwienia sprawy przez Internet bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie.
Prosimy o odpowiedź TAK lub NIE na poniższe pytania:

Wersja do pobrania i dostarczenia do UG: