Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Na ternie Gminy Kościelec, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj.