AKCJA PROFILAKTYCZNA „ZAGROŻENIA TO ZNISZCZENIA”

herb

Dnia 21.03.2016r. o godz. 9.00 na hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelcu odbyła się akcja profilaktyczna pod hasłem „Zagrożenia to zniszczenia”, w której udział wzięły szkoły podstawowe kl. IV –VI i gimnazjum z terenu gminy Kościelec. Akcja miała na celu pogłębienie wiedzy na temat zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków uzależnień.

 

 

Wśród zaproszonych gości byli: wójt gminy Dariusz Ostrowski, członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu, przewodnicząca Rady Rodziców Wioleta Prószyńska oraz Joanna Kniaź, a także Anna Drynkowska przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Kole oraz dyrektorzy szkół.

Na początku uczniowie Szkół Podstawowych w Dobrowie i Kościelcu oraz gimnazjum w Kościelcu przedstawili scenki ukazujące negatywny wpływ używek na życie młodych ludzi. Jako pierwsi wystąpili uczniowie SP w Dobrowie, przedstawili scenkę: „Zawsze masz jakiś wybór”. SP w Kościelcu przedstawiła scenkę pt.”Grzech” i na koniec wystąpiła młodzież z gimnazjum z ZS w Kościelcu w inscenizacji pt. „Sekret”.

Przygotowując się do przedsięwzięcia uczniowie wszystkich szkół wykonali ulotki profilaktyczne, ukazujące niszczycielskie formy środków uzależniających. Spośród tych, które przynieśli młodzi ludzie z placówek w Dobrowie, Trzęśniewie i Ruszkowie Pierwszym, wylosowano po dwie prace, z podstawówki z Kościelca i gimnazjum po cztery. Losowania dokonał przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Rafał Biskupski, a wójt wręczył wylosowanym uczniom nagrody w formie pendrive’ów.

Kolejnym punktem programu była prezentacja układu tanecznego do utworu: „Jezioro łabędzie”, które wykonały uczennice z klasy Ia SP w Kościelcu, a uczestniczyły w nim również panie wiosny z każdej ze szkół. Przygotowała je pani Liliana Anastaziak.

Zorganizowano również występy karaoke podczas których każda ze szkół mogła wykazać się w zaśpiewaniu piosenki wcześniej przez siebie wylosowanej. I tak SP w Dobrowie zaśpiewała „Czy ten pan i pani”, SP w Trzęśniewie – „Tak bardzo się starałem”, SP w Ruszkowie Pierwszym – „Powiedz stary, gdzieś ty był”, SP w Kościelcu – „Konik na biegunach” , natomiast gimnazjum – „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha”. Na koniec wszyscy razem zaśpiewali piosenkę A. Jantar: „Tyle słońca w całym mieście” oraz utwór „Wszystko kwitnie wkoło”, których autorem są Skaldowie.

Na zakończenie do młodych zwróciła się Anna Drynkowska przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji w Kole, która dziękowała im za to, że w tak wyjątkowy sposób chcieli podzielić się swoimi wrażeniami i opinia na temat zagrożeń. Podziękowała także wójtowi, dyrekcji szkoły i nauczycielom za zorganizowanie takiej formy powitania pierwszego dnia wiosny. Przypomniała zebranym o noszeniu na wierzchnim ubraniu elementów odblaskowych dla bezpieczeństwa własnego oraz innych użytkowników drogi.

A kiedy dzieci wychodziły z hali każde z nich otrzymało odblaskową opaskę z hasłem akcji „Zagrożenia to zniszczenia”.

Uwieńczeniem akcji profilaktycznej był wspólny pochód ulicami Kościelca z przygotowanymi transparentami, w którym udział wzięli goście oraz wszystkie szkoły.