Bezpłatne szkolenia organizowanego przez pracowników Inspektoratu ZUS w Kole

Bezpłatne szkolenia
 w  siedzibie Inspektoratu ZUS w Kole

20.11.2019 r.
Temat szkolenia: „Pracownicze Plany Kapitałowe”

26.11.2019 r.
Temat szkolenia: „Zapobieganie wypłacie nienależnych świadczeń – współpraca ZUS i płatników składek w zakresie kontroli zwolnień lekarskich”

27.11.2019 r.
Temat szkolenia: „Szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą – obowiązki płatników składek ZUS. Funkcjonowanie Platformy Usług Elektronicznych. ”

5.12.2019 r.
Temat szkolenia: „e-akta – skracamy czas przechowywania akt pracowniczych”

12.12.2019 r.
Temat: „Mały ZUS – nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek”

Szkolenia odbywają się w godzinach 10:00 – 12:00.
Zapisy na szkolenia przyjmujemy na adres e-mail: Poznan2-Sekretariat-2@zus.pl

Zapraszamy