Granty – “Pierwszy Rok”

Celem programu jest wsparcie finansowe młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek i zachęcenie ich do podjęcia studiów. Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach akademickich.

Rodzaj wsparcia: DOTACJA  
Finansowanie: ZALICZKA  
Budżet programu: 2.000.000 zł.  
Wysokość wsparcia: 4.000 – 15.000 zł, 100%.  
Wkład własny: 0%.  
Czas trwania projektu: 01.10.2019 – 14.06.2020.  
Partner zagraniczny: NIE  
Składanie wniosków przez internet: TAK  
Kto może złożyć wniosek ?  
Student, który spełnia łącznie następujące warunki: – zdał egzamin maturalny w okresie dwóch lat poprzedzający rok, w którym odbywa się nabór wniosków, – został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku, – pochodzi z miasta lub wsi do 30.000 mieszkańców, – średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2018 r. 1350 PLN, – posiada obywatelstwo polskie.
Opis:  
Organizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Cel: wsparcie finansowe młodych ludzi pochodzących ze wsi i małych miasteczek i zachęcenie ich do podjęcia studiów. W ramach programu nie ma ograniczeń co do kierunku studiów. Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych (dziennych) podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach akademickich. Fundacja przyznaje co roku ok. 500 stypendiów, każde w wysokości 5.000 złotych.
Termin składania wniosków:  
13 września 2019  
Źródło / Więcej informacji:  
https://www.fejj.pl  
Kontakt:  
Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia
ul. Naukowa 30A/4
02-463 Warszawa
styp.1rok@fejj.pl