Harmonogram wywozu odpadów na rok 2021

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA GMINY KOŚCIELEC

2021 GMINA KOŚCIELECSTYCZEŃLUTYMARZECKWIECIEŃMAJCZERWIECLIPIECSIERPIEŃWRZESIEŃPAŹDZIERNIKLISTOPADGRUDZIEŃ
Odpady zmieszane1310107 215 192 16 3014 2811 258 226 20  3  1
Popiół21263122126168
Plastik1916161311863114122321
Szkło i papier16138311221
Bioodpady19161613 2811 268 236 213 18 3114 2812 262321

Wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
11 marca,  02 września
UWAGA! Dostarczany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny.

Stawka podstawowa za odbiór odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny- 17,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Stawka podwyższona dwukrotnie za nie wykonanie obowiązku segregacji odpadów komunalnych – 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Zwolnienie z części opłaty za odbiór odpadów komunalnych właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady wynosi: 2,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Kościelec lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Kościelec:

LBS Strzałkowo Filia Kościelec 13 8543 0000 2008 8080 9759 0031
Z dopiskiem „opłata za gospodarowanie odpadami – adres nieruchomości”

UWAGA!
Odpady należy wystawić do drogi publicznej w dniu wywozu do godz. 700 . Prosimy wystawiać tylko pełne i zawiązane worki.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 rok