Nieodpłatna pomoc prawna w powiecie kolskim

Starostwo Powiatowe w Kole informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej(Dz.U.2019r. poz. 294). Powiat Kolski od 1 stycznia 2016roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach której uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacja.

Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radę Adwokacką w poznaniu. Natomiast drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja powierzony została organizacji pozarządowej. Punkty te obsługiwane są przez Adwokatów.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole

Informacja