INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

 Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Kościelec obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I informuje, co następuje:

§1

W dniu 30.04.2019 r. o godz10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kościelec odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 2

– Nr 3

– Nr 4

§2

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Koninie I

 Michał Jankowski