Gminny Dom Kultury w Kościelcu dla wszystkich pokoleń oraz seniorów

W związku z drugim naborem wniosków w ramach  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do Wojewody Wielkopolskiego został złożony wniosek o dofinansowanie  inwestycji jaką jest budowa Gminnego Domu Kultury w Kościelcu dla mieszkańców gminy Kościelec oraz seniorów.

Celem planowanej operacji jest zapewnienie odpowiednich warunków do organizowania i animowania uczestnictwa społeczności wiejskiej w wydarzeniach artystycznych, kulturalnych,  integracyjnych w gminie Kościelec. Wspieranie lokalnego rozwoju oraz rozwój infrastruktury technicznej i społecznej lokalnych grup działania, a co się z tym wiąże zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w szczególności w zakresie edukacji, zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych. Inwestycja wpłynie na podwyższenie poziomu życia mieszkańców. Gminny Dom Kultury stanie się miejscem integracji społeczności gminnej z różnych grup wiekowych, także seniorów i kręgów zainteresowań. Będzie to także miejsce aktywności społeczno-kulturalnej podczas której będą organizowane np. warsztaty kulinarne, komputerowe, językowe.

Wiejski Dom Kultury w Kościelcu