Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych

Misja Przyroda

Aktualna edycja programu „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” jest skierowana do uczniów 4-6 klas szkół podstawowych i 1-2 klas gimnazjów z obszarów wiejskich. Jego uczestnicy, po krótkim wprowadzeniu w tematykę projektu, wyjadą na pięciodniowe zajęcia terenowe do wybranego parku narodowego. W ramach tzw. zielonych szkół, młodzież wcieli się w rolę badaczy-odkrywców i pozna walory przyrodnicze swojego regionu. Na zakończenie projektu uczniowie wezmą udział w konkursie międzyszkolnym.

Zielone szkoły w ramach projektu będą realizowane w okresie:

  • wrzesień – listopad 2015 r. w gimnazjach

Udział uczniów i nauczycieli w projekcie jest bezpłatny.

INFORMACJE!

1. Zajęcia odbywają się w III etapach:

  • I etap: zajęcia przygotowujące do wyjazdu do Parku Narodowego (2 godziny dydaktyczne)
  • II etap: 5-dniowy wyjazd do Parku Narodowego w Borach Tucholskich
  • III etap: zajęcia po powrocie z Parku Narodowego (10 godzin dydaktycznych) – przygotowanie pracy konkursowej

2. W ramach projektu pokrywane są koszty:

  • transportu na zieloną szkołę
  • zakwaterowania podczas zielonej szkoły
  • wyżywienia oraz ubezpieczenia dla uczestników (uczniowie i nauczyciele) zielonej szkoły
  • wynagrodzenia dla nauczyciela-koordynatora za 12 godz. dydaktycznych w I i III etapie (45 zł brutto za 1 godz. lekcyjną). Wynagrodzenie nie obejmuje pracy podczas zielonej szkoły.

Grupa Uczniów z Gimnazjum przy Zespole Szkół w Kościelcu dzięki projektowi „Misja Przyroda – Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach EOG za pośrednictwem Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”

Uczniowie w dniach od 12 października do 16 października 2015 roku uczestniczyć będą w zajęciach edukacyjnych w Parku Narodowym w Borach Tucholskich.