Nabór wniosków na OZE

herb

Wójt Gminy Kościelec informuje, że Gmina rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych, a co za tym idzie umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Poziom dofinansowania wynosi 85% kwoty netto. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (fotowoltaika, solary) na dachach bądź elewacji budynków mieszkalnych VAT wynosi 8%. W przypadku zlokalizowania instalacji OZE (solary, fotowoltaika) na dachach budynków gospodarczych bądź gruncie VAT wynosi 23%.W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania ankiet – deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Przystępując do projektu należy również przedstawić potwierdzenie prawa własności/współwłasności nieruchomości lub prawa do dysponowania nieruchomością lub Aktualny wyrys z rejestru gruntów lub Aktualna księga wieczysta – szczegóły w Regulaminie
Ankiety są dostępne również w Urzędzie Gminy w pokoju nr 17.
Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji OZE, optymalnych dla danego gospodarstwa domowego.  
Opłaty za inspekcje terenowe:
wysokość wpłaty jest równa iloczynowi ilości przeprowadzonych inspekcji dla poszczególnych źródeł OZE (instalacja solarna, instalacja fotowoltaiczna) i kwocie odpowiadającej danej inspekcji określonej poniżej (można wpłacać za 1 lub 2 analizy):

  1. instalacja solarna – 246,50 zł.
  2. instalacja fotowoltaiczna – 270,50 zł.

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:
tel. 579 075 113 lub mailowo: dt@doekogroup.pl
Ankiety uczestnictwa w projekcie można składać do  dnia 10 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Kościelec pokój nr 17
Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.

ZAŁĄCZNIKI
Deklaracja przystąpienia do Projektu
Deklaracja – budynek w budowie
Wzór umowy o analizę techniczną
Prezentacja techniczna
Regulamin naboru
Wysokść wkładow własnych