Ogłoszenie V Sesji Rady Gminy Kościelec

OGŁOSZENIE

V SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek)

 o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.      Przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

6.      Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.      Informacja na temat działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie gminy Kościelec.

8.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelec w roku 2018.

9.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za rok 2018.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dobrów, gmina Kościelec.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie”.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.

16.  Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kościelec.

17.  Interpelacje i zapytania radnych.

18.  Odpowiedzi na interpelacje.

19.  Wolne wnioski i informacje.

20.  Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska

OGŁOSZENIE

V SESJA RADY GMINY KOŚCIELEC

 odbędzie się  w dniu 21 lutego 2019 r. (czwartek)

 o godz. 9.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy w Kościelcu

 

1.      Otwarcie i stwierdzenie prawomocności.

2.      Przyjęcie porządku obrad V Sesji Rady Gminy Kościelec.

3.      Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Rady Gminy Kościelec.

4.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym.

5.      Interpelacje i zapytania do radnych powiatowych.

6.      Informacja z działalności Wójta Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym.

7.      Informacja na temat działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie gminy Kościelec.

8.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Kościelec w roku 2018.

9.      Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 za rok 2018.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dobrów, gmina Kościelec.

11.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława BM w Białkowie Kościelnym.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Ruszków Drugi – Police Średnie”.

14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2019 rok.

15.  Podjęcie uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kościelec na lata 2019-2024.

16.  Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy Kościelec.

17.  Interpelacje i zapytania radnych.

18.  Odpowiedzi na interpelacje.

19.  Wolne wnioski i informacje.

20.  Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Kościelec.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY KOŚCIELEC

/-/ Zofia Kokocińska