POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Koninie

POSTANOWIENIE NR 121/2019

Komisarza Wyborczego w Koninie I

z dnia 8 maja 2019 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Koninie I postanawia, co następuje:

§1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 100/2019 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 6 maja 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gm. Kościelec

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej w obwodzie

Nr 1

Miejsce: Urząd gminy Kościelec sala nr.3

Termin: 17 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 2

Miejsce: Urząd Gminy Kościelec sala nr.3

Termin: 17 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 3

Miejsce: Urząd gminy Kościelec sala nr. 3

Termin: 17 maja 2019 r. o godz. 15:00

Nr 4

Miejsce: Nieznane

Termin: 17 maja 2019 r. o godz. 15:00

{google_docs}images\Aktualnosci\2019\05\20190509-informacja_o_pierwszym_posiedzeniu.pdf{/google_docs}