Program RODZINA 500 PLUS – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

W Dzienniku Ustaw z 17 lutego 2016 roku, poz. 195, została opublikowana ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin, które wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

 

Program Rodzina 500 + w Gminie Kościelec realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościelcu, ul. Turecka 7/3, 62-604 Kościelec pok. 22 (budynek Urzędu Gminy).

Wnioski przyjmowane będą w GOPS w Kościelcu od dnia 1 kwietnia 2016 roku.

 

Do pobrania:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w word)

  2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (w pdf)

  3. Informator-rodzina

  4. Informator