Zarządzenie Wójta Gminy Kościelec w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Kościelec w sytuacji wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 15.2020 Wójta Gminy Kościelec w sprawie zasad funkcjonowania Urzędu Gminy Kościelec w sytuacji wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2