Zawiadomienie o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu

Uległ zmianie termin wprowadzenia zmiany organizacji ruchu w związku z planowanymi pracami na WD 161 w ciągu DW 470 nad autostradą
A2 w km 281+631 oraz wprowadzeniem tymczasowej organizacji.

Nowy termin wprowadzenia to 22.07.2020 r.