Dzień Seniora Poznań 2018

zus

Informacja Prasowa

Aktywnie i Bezpiecznie – ZUS zaprasza na „Dzień Seniora”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dzień Seniora”. Akcja pod hasłem „Aktywnie i Bezpiecznie” odbędzie się 26 października w placówkach ZUS na terenie całej Wielkopolski.

Celem tegorocznej edycji „Dnia Seniora” jest bezpieczne uaktywnienie seniorów. Oficjalnymi partnerami akcji są: Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach akcji przygotowane będą stanowiska z poradnictwem. Porad będą udzielać między innymi eksperci ZUS, Policji, Banku Pocztowego i KRUS. Dodatkowo organizowane będą wykłady i prelekcje o tematyce bliskiej osobom starszym.

 

 

Program poradnictwa

Oborniki – 26.10.2018

9:00-13:00 Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. Wojska Polskiego 4

9:00 Przywitanie zaproszonych gości

9:15 Prezentacja na Dzień Seniora

10:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

11:00 do 13:00 stolik eksperta – doradca ds. emerytalnych

Zaproszone instytucje: Urząd Gminy Rogoźno, Policja, Bank Pocztowy

 

Słupca 25.10.2018

w godzinach od 17:00 do 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5

Konferencja z udziałem ekspertów ZUS, KRUS, PCPR i Policji.

Na konferencji wyjaśnimy Państwu, między innymi:

jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalno – rentowe,

jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się o świadczenia,

jakie są możliwości przeliczenia emerytury,

kto, kiedy może skorzystać z PFRON

jakie uprawnienia i przywileje ma osoba z niepełnosprawnością

jak unikać zagrożeń w przestrzeni publicznej

jakich sytuacji unikać aby nie stać się ofiarą

17:00 przywitanie zaproszonych gości

17:15 Prezentacja na Dzień Seniora

18:00 Wykład przedstawicieli KRUS

18:30 wykład przedstawicieli PCPR

19:00 wykład przedstawicieli Policji

Zaproszone instytucje: KRUS, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Słupca 26.10.2018

9:00-13:00 Biuro Terenowe w Słupcy

9:00 wizyta przedstawiciela przychodni medycznej

10:00 wystawa prac seniorów

 

Turek 26.10.2018

10:00-12:00 Inspektorat w Turku

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

 

Śrem 26.10.2018

10:00-13:00 Klub Seniora RELAX 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 1

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

Zaproszone instytucje – Policja, Bank Pocztowy, przedstawiciel sklepu medycznego

 

Koło 26.10.2018

10:00-13:00 Dzienny Dom “Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 8,

10:00 przywitanie gości

10:15 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

10:45 Prezentacja Banku Pocztowego

11:00 Krótka część artystyczna przygotowana przez Dom Seniora

11:30 Urząd Miejski w Kole-Prelekcja dotycząca dowodów osobistych

11:45 Prezentacja ZUS na Dzień Seniora

10:00-13:00 dyżur doradcy emerytalnego ZUS, dyżur pielęgniarki środowiskowej

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy, Urząd Miejski w Kole

 

Września 26.10.2018

10:00-13:00 Inspektorat we Wrześni

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy

 

 

Konin 26.10.2018

10:00-13:00 Aula PWSZ w Koninie

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

Zaproszone instytucje: Uniwersytet II Wieku w Koninie, Centrum Aktywności Seniorów “Tęczowa Gromada” w Starym Mieście, Stowarzyszenie “Razem” w Koninie, Policja, Bank Pocztowy

 

Środa Wlkp. 22.10.2018

16:00-18:00 Dom Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. ul. Szpitalna 10

16:00 przywitanie zaproszonych gości

16:15 Prezentacja na Dzień Seniora

17:00 Prezentacja Banku Pocztowego

Środa Wlkp. 26.10.2018

09:00-15:00 Inspektorat w Środzie Wlkp.

9:00 -11:00 dyżur Policji

9:00 do 15:00 dyżur Panku Pocztowego

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy

 

Gniezno 26.10.2018

10:00-11:00 Dom Pomocy Społecznej, ul. Wrzesińska 21, Gniezno

10:00 przywitanie gości

10:05 Wykład Policji dot. bezpieczeństwa seniorów

10:35 Pokaz samoobrony w wykonaniu przedstawicieli Policji

10:45 Informacja Banku Pocztowego – bezpieczne pieniądze

10:50 Informacja nt. bezpieczeństwa danych w ZUS – Prezentacja na Dzień Seniora

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy

 

II Oddział w Poznaniu 25.10.2018

16:30 Polski Związek Głuchych ul. Przemysława 45/49, Poznań – wykład

II Oddział w Poznaniu 26.10.2018

10:00-14:00 II Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31

10:00 – 12:00 dyżur UOKIK w zakresie uprawnień konsumenckich (m.in. zasad odstępowania od zawartych umów, ochrona przed nieuczciwą akwizycją).

10:00-14:00 Dyżur pracowników Banku Pocztowego

10:00-14:00 dyżur Banku Pocztowego

12:00-14:00 Dyżur Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

II Oddział w Poznaniu 26.10.2018

9:00-12:00 Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 – dyżur pracownika ZUS w zakresie: świadomego wyboru momentu przejścia na emeryturę, pomoc w wypełnianiu wniosku o emeryturę, możliwość skorzystania z kalkulatora emerytalnego

Zapraszamy!

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce