ELIMINACJE GMINNE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” KOŚCIELEC 2018

W dniu 6 marca br. w Urzędzie Gminy w Kościelcu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież Zapobiega Pożarom”, którego celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, poznawanie tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach: szkoły podstawowe klasy I-VI, szkoły podstawowe klasy VII i gimnazjum klasy II i III oraz szkoły ponadgimnazjalne. W tegorocznym Turnieju udział wzięło dwudziestu jeden uczestników reprezentujących szkoły podstawowe z Dobrowa, Kościelca, Ruszkowa Pierwszego, Trzęśniewa oraz z Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu. Dla każdej kategorii przygotowany został test składający się z 40 pytań z którym najlepiej poradzili sobie:

I grupa – szkoły podstawowe klasy I-VI

I miejsce – Jakub Szmajdziński – Szkoła Podstawowa w Kościelcu,

II miejsce – Wiktor Kołodziejek – Szkoła Podstawowa w Dobrowie,

III miejsce – Olga Perek – Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie.

II grupa – szkoły podstawowe klasy VII oraz gimnazjum klasy I, II

I miejsce – Weronika Bartosik – Szkoła Podstawowa w Kościelcu,

II miejsce – Marta Gębka – Szkoła Podstawowa w Dobrowie,

III miejsce – Mateusz Pokorski – Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie.

III grupa – szkoły ponadgimnazjalne

I miejsce – Radosław Kaźmierski – ZS RCKU w Kościelcu,

II miejsce – Dominik Tęgos – ZS RCKU w Kościelcu.

Tradycyjnie zwycięzcy poszczególnych grup będą reprezentowali naszą gminę na eliminacjach powiatowych w Kole.

Fundatorami nagród rzeczowych i dyplomów byli: Wójt Gminy Kościelec oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Kościelcu.