Kurenda

Okres zimowy sprzyja częstszym paleniem w piecach. Rodzaje pieców są różne gazowe, na pellet, jak i eko – groszek. Niestety spotykamy się także z tzw. „kopciuchami”, czyli piecami miałowymi. Do nich najczęściej wrzucamy odpady, których wrzucać nie można. Podczas spalania odpadów, które nie są przeznaczone do palenia w piecach domowych wytwarzają się bardzo szkodliwe substancje takie jak: tlenek węgla, tlenek azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, powodujące groźne choroby oraz zanieczyszczenie powietrza.

W związku z licznymi skargami mieszkańców na dość duże wytwarzanie czarnych dymów, gmina Kościelec podjęła wzmożone kontrole policji w okresie grzewczym, które będą skutkować stosownymi karami.

20191210-Kurenda