OGŁOSZENIE – zebranie z mieszkańcami miejscowości Dobrów w sprawie propozycji nazw ulic

OGŁOSZENIE

W dniu 5 grudnia 2019 roku
o godzinie 17.00 w remizie OSP Dobrów odbędzie się zebranie z mieszkańcami miejscowości Dobrów w sprawie propozycji nazw ulic

Jednocześnie informuję, że Rada Gminy nie jest związana propozycjami nazw poszczególnych ulic. Jednak łatwiej będzie przygotować projekt uchwały w tej sprawie oraz podjąć decyzję radnym, jeśli dostrzegą Państwa wolę poprzez przyjęte propozycje oraz poprzez uczestnictwo w zebraniu wiejskim, które temu zagadnieniu będzie poświęcone. Nazwanie ulic nie jest zabiegiem okresowym, ponawianym i choć istnieje możliwość zmiany nazwy, należy zrobić wszystko, aby na tym etapie wprowadzić nazwy najlepsze i również związane z dziedzictwem lokalnym. Z tego powodu liczę na Państwa liczne uczestnictwo.

20191121-informacja-dobrow