INFORMACJA do mieszkańców Gminy Kościelec dot. wyrzucania elektrośmieci

INFORMACJA
do mieszkańców Gminy Kościelec

Z każdym rokiem jest coraz więcej przypadków wyrzucania wybrakowanych elektrośmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W związku z tym, Wójt Gminy Kościelec informuję, aby mieszkańcy zwracali szczególną uwagę na osoby, które wyrzucają w/w odpady i bezpośrednio zawiadamiali Urząd Gminy nr tel. (63) 27 16 222
wew. 24
lub Policję.

Powyższe działanie ma na celu zapobiec kolejnym wyrzucaniem elektrośmieci oraz przyczyni się do ewentualnego ukarania winnego.

doc20200616-elektroscmieci